Gå till innehåll

Historia & fakta

Jag bläddrar i protokollen...

Historik av Gunnar Settergren

Det första protokoll som skrivits i sällskapets protokollsbok, är undertecknat av Ingeniör Hugo Henning och lyder: Bland de äldre boråsarna har sedan åtskilliga år förefunnits intresse för bildandet av en förening till gemensam trivsel mellan gamla boråsare samt till främjandet av stadens kulturella intressen. Framlidne bankdirektör Ernst von Zweigbergk pläderade för c:a 15 år sedan mycket för saken, men kom då ej ”from sounds to things”. Nu hade emellertid förre stationsinspektoren Ernst Lewander kallat intresserade personer till sammanträde för att eventuellt åstadkomma ett dylikt sällskap. Detta hände den 18 februari 1944 och sammankomsten hölls å Park Hotell i närvaro av 18 personer.

I paragraf 4 av det av Henning skrivna protokollet heter det, ”Efter en kort diskussion beslöts att bilda Sällskapet Gamla Boråsare”. Konstituerande sammanträde skulle hållas den 17 mars å Stadskällaren.

Borås Tidnings referent skriver i sin tidning härom följande från detta sammanträde: ”Boråsarnas egen förening bildad. Landskapsföreningarne i vår stad äro många, norrlänningar, stockholmare, smålänningar, östgötar, skåningar, hallänningar, och värmlänningar och alla ha de sina sammanslutningar inom vilka kärleken till hembygden hålles varm. Det är bara boråsarne, som hittills saknat sin speciella förening, men från och med fredagskvällen är den bristen hävd. Den remarkabla händelsen inträffade å Stadskällaren, där antal herrar, 35 st, på kallelse av en interimstyrelse samlats för att antaga stadgar och välja styrelse m.m. De hade den stora glädjen att i sin krets se fabriksidkaren Sven Sandwall och vilken skulle icke öppna förhandlingarna om icke han”.

Från det protokoll som då nedskrevs citerar jag Fabrikör Sandwalls öppningsanförande. ”I en paragraf i stadgeförslaget står att sällskapets ändamål är att ge medlemmarna tillfälle till kamratlig samvaro samt verka för främjandet av hemstadens kulturella intressen. Det är ett mycket gott ändamål och jag tror det blir många trevliga stunder när de gamla boråsarna träffas och få berätta sina minnen och det har nog en annan och högre betydelse . . .

Klicka på länkarna nedan för att läsa protokollen: 
(Stora filer, tar tid att ladda)
Protokoll för konstituerande sammanträde
Protokoll från bildandet av föreningen