Gå till innehåll

Vid en enkel ceremoni på nya Galleri Revolt på Österlånggatan i Borås överlämnade Sällskapet Gamla Boråsare kulturstipendiet för år 2020 till Jonathan Sendborn Pohlin.
Jonathan är en konstnär under imponerande utveckling och som sannolikt går en spännande framtid tillmötes!
Stipendiet utdelades av Sällskapets ordförande Claes Hedelin samt sekreterare Ingemar Sjöholm.

Stipendiat 2020 Jonathan Sendborn Pohlin och Sällskapets ordförande Claes Hedelin.
Foto: Stjärnfotograf tillika sekreterare Ingemar Sjöholm.

Borås 2020-10-20
Styrelsen

Bäste medlem!
Styrelsen har det stora nöjet att meddela er alla att vi har nått en överenskommelse med Grand!
Den innebär att Grand har tagit tillbaka hela sin fordran på Sällskapet! Det betyder också att vi då
får som vi tidigare ville, nämligen att lägga vårt nästa möte på Grand.
Således hoppas vi innerligt att allt med Corona har löst sig så att vi äntligen kan ha vårt
nästa möte vilket alltså blir vårt vår/årsmöte på Grand den 25 mars 2021. Tidigare anmälan och inbetald avgift gäller.
Vi önskar våra medlemmar en härlig och frisk höst! Var rädda om er!
Borås 2020-09-08
Styrelsen

På grund av rådande omständigheter med Coronapandemin har inget årsmöte kunnat hållas eller kommer
att hållas under 2020.

2019 års verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse finns under särskild flik verksamhetsberättelse 2019 i menyn.

Nyval och omval av styrelsens ledamöter har ej kunnat ske vilket innebär att nuvarande ledamöters förordnande förlängs
över 2020. Dessa frågor har stämts av och godkänts av Sällskapets valberedning.

Genom att ovanstående åtgärder vidtagits anser styrelsen att 2019 års verksamhet kan fastställas och läggas till handlingarna under förutsättning att inga invändningar inkommer.

Om någon önskar ytterligare information hänvisar vi till någon av Styrelsens ledamöter.

Borås 2020-09-03
Styrelsen

Bäste medlem!
Förhandlingarna med Grand fortsätter i syfte att komma fram till en lösning.  Det är väldigt tråkigt att det blivit så här, eftersom vi sett fram emot att ha flera av våra möten på Grand. Vi ber att få återkomma i ärendet.
Vad beträffar vårt höstmöte den 29 oktober på Borås Kongress är vi i nuläget osäkra på om det verkligen kan bli av. Vi har nästa styrelsemöte i slutet på augusti, och då vet vi förhoppningsvis mer och återkommer då med mer information.
Styrelsen önskar alla medlemmar med familjer en riktigt skön sommar! Var rädda om er!

Borås 2020-06-24
Styrelsen


Bäste medlem
Styrelsen har beslutat att Sällskapets nästa möte blir det ordinarie Höstmötet torsdagen den 29 oktober 2020. Mötet kommer då för första gången att hållas på Borås Kongress!
Anmälan samt inbetald avgift till det inställda vårmötet gäller till höstmötet!

OBS! Ny lokal!

Det är första gången i Sällskapets historia som ett möte ställts in. Skälet är verkligen extraordinärt och kommer förhoppningsvis aldrig mer att inträffa! Meningen var att vår- tillika årsmötet skulle hållas på Grand Hotel, men med tanke på corona-viruset och att övervägande delen av våra medlemmar är i den s.k. riskzonen, så avbokade styrelsen tidigt mötet. Enligt kontraktet med Grand Hotel så kan en fakturering dock ske trots en paragraf gällande force majeure. Efter ett flertal kontakter med VD:n på Grand insisterar han på att vi ej kan hänvisa till force majeure, så följden har blivit att Grand Hotel fakturerat Sällskapet för mat och lokalhyra uppgående till nästan SEK 60.000!
Vår medlem Lars Svensson (tidigare advokat, numera pensionerad) har guidat oss hur vi skall bemöta Grand Hotels argument. I dagsläget har Sällskapet bestridit fakturan, och enligt VD:n kommer den då att skickas till Kronofogdemyndigheten för indrivning. När denna myndighet fått ärendet, kommer Sällskapet att bli kontaktat. I samband med detta kommer styrelsen att besluta huruvida man går vidare eller inte.
Enligt normala tidsramar i dylika ärenden så kommer sannolikt inget att kunna avslutas inom det närmaste halvåret – kanske till och med närmaste året.

Nu ser vi fram emot en ljusnande vår, sommar och höst i alla avseenden samt att vi kan ha ett trevligt och givande höstmöte på Borås Kongress i oktober!

Styrelsen önskar alla medlemmar en Trevlig Sommar och var rädda om er!

Borås 2020-04-16
Styrelsen