Gå till innehåll

Medlemsansökan

På denna sida kan du ansöka om medlemskap till Sällskapet Gamla Boråsare.

UTDRAG UR STADGAR.

Sällskapet stiftat år 1944
Stadgarna antagna år 1944 (rev. 1969)

§1 - Sällskapets ändamål
Sällskapets ändamål är att giva medlemmarna tillfälle till kamratlig samvaro samt verka för främjande av hemstaden Borås kulturella intressen.
§2 - Inträde i Sällskapet
Såsom medlem: Envar välfrejdad minst 50 år gammal man, som varit mantalsskriven i Borås i minst 35 år.

Medlemsansökan