Gå till innehåll

Årsmöte 2020

På grund av rådande omständigheter med Coronapandemin har inget årsmöte kunnat hållas eller kommer
att hållas under 2020.

2019 års verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse finns under särskild flik verksamhetsberättelse 2019 i menyn.

Nyval och omval av styrelsens ledamöter har ej kunnat ske vilket innebär att nuvarande ledamöters förordnande förlängs
över 2020. Dessa frågor har stämts av och godkänts av Sällskapets valberedning.

Genom att ovanstående åtgärder vidtagits anser styrelsen att 2019 års verksamhet kan fastställas och läggas till handlingarna under förutsättning att inga invändningar inkommer.

Om någon önskar ytterligare information hänvisar vi till någon av Styrelsens ledamöter.

Borås 2020-09-03
Styrelsen