Gå till innehåll

Nästa möte, höstmötet 2020

Bäste medlem
Styrelsen har beslutat att Sällskapets nästa möte blir det ordinarie Höstmötet torsdagen den 29 oktober 2020. Mötet kommer då för första gången att hållas på Borås Kongress!
Anmälan samt inbetald avgift till det inställda vårmötet gäller till höstmötet!

OBS! Ny lokal!

Det är första gången i Sällskapets historia som ett möte ställts in. Skälet är verkligen extraordinärt och kommer förhoppningsvis aldrig mer att inträffa! Meningen var att vår- tillika årsmötet skulle hållas på Grand Hotel, men med tanke på corona-viruset och att övervägande delen av våra medlemmar är i den s.k. riskzonen, så avbokade styrelsen tidigt mötet. Enligt kontraktet med Grand Hotel så kan en fakturering dock ske trots en paragraf gällande force majeure. Efter ett flertal kontakter med VD:n på Grand insisterar han på att vi ej kan hänvisa till force majeure, så följden har blivit att Grand Hotel fakturerat Sällskapet för mat och lokalhyra uppgående till nästan SEK 60.000!
Vår medlem Lars Svensson (tidigare advokat, numera pensionerad) har guidat oss hur vi skall bemöta Grand Hotels argument. I dagsläget har Sällskapet bestridit fakturan, och enligt VD:n kommer den då att skickas till Kronofogdemyndigheten för indrivning. När denna myndighet fått ärendet, kommer Sällskapet att bli kontaktat. I samband med detta kommer styrelsen att besluta huruvida man går vidare eller inte.
Enligt normala tidsramar i dylika ärenden så kommer sannolikt inget att kunna avslutas inom det närmaste halvåret – kanske till och med närmaste året.

Nu ser vi fram emot en ljusnande vår, sommar och höst i alla avseenden samt att vi kan ha ett trevligt och givande höstmöte på Borås Kongress i oktober!

Styrelsen önskar alla medlemmar en Trevlig Sommar och var rädda om er!

Borås 2020-04-16
Styrelsen